Projekty unijne

OFO SP. Z O.O. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Promocja i internacjonalizacja oferty OFO Sp. z o.o.

 

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności - wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom wyróżniającej się oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączna wartość projektu: 305 000 PLN

 

Dofinansowanie ze środków UE: 228 750 PLN

    www.mapadotacji.gov.pl